KONTAKT

 

 

Croatia agent-Crikvenica d.o.o.  poslovnica u Crikvenici:

 

  • 1. Crikvenica, Petra Preradovića 4 
  • Tel. 051/241-457, Fax 051/241-963
  • Radno vrijeme:  08:00-15:00, subotom 08:00-12:00 sati

 

 

WEB: www.cac.hr

E-MAIL: info@cac.hr

 

IME TVRTKE: CROATIA AGENT CRIKVENICA D.O.O.
SJEDIŠTE: KRALJA ZVONIMIRA 70, CRIKVENICA
UPISAN NA TRGOVAČKOM SUDU U RIJECI POD BROJEM: 040050839
IZNOS TEMELJNOG KAPITALA: 100000 KN
ČLAN DRUŠTVA/OSNIVAč: BRANKO HAISTOR
MB: 03622550
OIB: 75583722131
BROJ ŽIRO-RAčUNA: 2360000-1102111458 ZAGREBAČKA BANKA
4133006-1104210686 BANKA KOVANICA